Registrace nové zpravodajské jednotky - vydavatel 2018

Vydavatelství


Adresa


Majitel vydavatelství Zkopírovat údaje ze sekce Vydavatelství


Adresa


Upřesnění typu vydavatele


  • 2 - Za audio a video dokumenty jsou považovány kromě MG kazet a videozáznamů i CD a DVD, k jejichž přehrávání není třeba PC.
  • 3 - Za elektronické dokumenty na hmotných nosičích, jsou považovány i CD a DVD, které lze přehrát jen přes PC a dále CD a DVD s texty v pdf, obrázky a programy. K tomuto typu vydavatele patří i dokumenty na internetu.
  • 5 - Prosím zaškrtněte dle skutečnosti, když zasíláte povinný výtisk do NK ČR.
  • 6 - Prosím zaškrtněte dle skutečnosti.
Osoba, která tento výkaz sestavuje: